PMO

alvöru sjúkraskrárkerfi

Um PMO

Profdoc sjúkraskrárkerfið (PMO) er eitt fullkomnasta rafræna sjúkraskrárkerfi á Íslandi.  Kerfið er notað af þúsundum heilbrigðisstarfsmanna um allan heim.  PMO var þróað í Svíþjóð af sömu aðilum og þróuðu Take Care sjúkraskrárkerfið sem er notað á Karólínska Sjúkrahúsinu í Stokkhólmi, einu stærsta og virtasta háskólasjúkrahúsi heims.  PMO hefur verið í notkun á Íslandi í yfir 10 ár með mjög góðum árangri.  Notendur eru m.a.  sérfræðilæknar, sálfræðingar, heimaþjónusta, öldrunarheimili og sjúkrahús. PMO er sveigjanleg og fjölhæf lausn sem hægt er að aðlaga að þörfum hvers notanda.

PMO Notendur á Íslandi

Rafræn sjúkraskrá

Sjúkraskráin í PMO inniheldur allt sem þú þarft til að halda utan um upplýsingar þinna skjólstæðinga. Kerfið nýtir sér eina fullkomnustu gagnagrunnstækni sem völ er á til að varðveita og flokka allt sem þú skráir á skilvirkan og hagkvæman máta.

FÁÐU YFIRSÝN Á AUGABRAGÐI

Allar upplýsingar eru aðgengilegar á einum stað. Fáðu skýra yfirsýn yfir stöðu skjólstæðinga á augabragði með forsíðu sjúklings þar semallar helstu upplýsingar sjúkraskrár eru birtir á einum stað. Skoðaðu allar skráningar frá upphafi í tímaröð á skýran og skilmerkilegan máta. Það er engin þörf á að smella og leita að upplýsingum sem kynnu að leynast á bakvið takka eða valmyndir.

SKRÁNING EFTIR ÞÍNU HÖFÐI

Í sjúkraskrá er hægt er að skrá bæði frjálsan texta sem og styðjast meðal annars við stöðluð gildi, fjölval og felliglugga. Með fyrir fram skilgreindum sniðmátum nóta getur þú samræmt og staðlað skráningu þína með einföldum hætti og á sama tíma sparað þér tíma og vinnu. Sniðmátin
skilgreina form og uppbyggingu nóta. Nótusniðmátin eru sniðin að þínum þörfum, þú ræður hvað þú skráir og hvernig. Nótur geta jafnframt innihaldið flýtitexta og stöðluð gildi. sem flýtir fyrir skráningu og sparar tíma.

MINNKAÐU PAPPÍRINN OG GEYMDU ALLT RAFRÆNT

Í sjúkraskránni er hægt að vista öll skjöl sem þú ert að senda eða móttaka. Hægt er að skanna inn allan pappír og vista í sjúkraskrá. Skjöl sem þú sendir út til dæmis bréf, beiðnir eða vottorð er jafnframt hægt að vista undir skjölum. Skjölum fylgja tilbúin form fyrir algeng skjöl sem oft þarf að senda.

KÓÐAÐU SKRÁNINGUNA

Haltu utan um allar kóðaðar greiningar á einum stað. Hægt er að skrá kóðaðar greiningar eftir ýmsum kerfum eins og . ICD-10, DSM-IV, NCSP, ICPC.. Hægt er að setja upp hvaða kóðaða skráningarkerfi sem er í PMO og styðjast við í starfsemi, jafnvel sérhæfð kerfi sem notendur búa til sjálfir.

RAFRÆN LÆKNABRÉF

Sendu og taktu á móti rafrænum læknabréfum. Með rafrænum læknabréfum getur þú átt rafræn samskipti við allar helstu heilbrigðisstofnanir landsins. Hægt er að setja viðhengi við læknabréfin eins og til dæmis rannsóknarniðurstöður, beiðnir og sjúkraskrárgögn.

RAFRÆNIR LYFSEÐLAR

Sendu rafræna lyfseðla í lyfseðlagáttina eða beint í apótek.

RAFRÆNAR RANNSÓKNIR

Pantaðu rannsóknir rafrænt beint úr sjúkraskránni og taktu síðan á móti niðurstöðunum rafrænt. PMO heldur utan um stöðu allra útistandandi rannsóknarbeiðna og lætur þig vita um leið og svar berst. Niðurstöður skrást beint í sjúkraskrá sjúklings. PMO er tengt við Heklu kerfi landlæknis og getur átt samskipti við rannsóknarstofur sem styðja rafræn samskipti með rafrænum beiðnum og svörum.

FÁÐU YFIRSÝN YFIR FRAMVINDU SKJÓLSTÆÐINGA

Hægt er að skrá niðurstöður mælinga, rannsókna og staðlaðra prófa og skoða árangur og framvindu skjólstæðinga í tíma. Niðurstöður mælinga er hægt að skoða í tímaröðbæði í töflum og grafískt Hægt er að flagga frávik og gildi utan eðlilegra marka. Einnig er hægt að skrá hvers kyns önnur töluleg eða stöðluð textagildi og skoða þróun og breytingar á þeim. Þannig fæst skýrari yfirsýn yfir framvindu þinna skjólstæðinga á einfaldan máta.

LEITAÐU Í SJÚKRASKRÁNNI

Framkvæmdu textaleit í sjúkraskránni. Sláðu einfaldlega inn leitarorð og sjáðu alla skráningu sem inniheldur það leitarorð. Einnig er hægt að framkvæma sérhæfðari leiti til dæmis eftir tímabil eða tegund gagna.

Verkbókhald og umsýsla

PMO er meira en bara rafræn sjúkraskrá. Fáðu yfirsýn yfir vinnuna þína.

HALTU UTAN UM ALLAR TÍMABÓKANIR

Fullbúið tímabókunarkerfi leyfir þér að halda utan um allar tímabókanir skjólstæðinga. Hægt er að lita kóða og flokka bókanir eftir flokkum sem þú skilgreinir. Ritari getur einnig verið með aðgang að tímabókunum og bókað fyrir þig tíma.

BÆTTU MÆTINGU SKJÓLSTÆÐINGA

Skjólstæðingar gleyma síður að mæta þegar þeir fá SMS áminningu. Notaðu SMS áminningar sem sendar eru út með sjálfvirkum hætti á alla sem eiga bókaðan tíma. Þú ákveður hvaða texta áminningin inniheldur og hvenær hún er send.

VERTU MEÐ YFIRSÝN YFIR VINNUNA ÞÍNA

Með innbyggðum vinnulistum getur þú haldið utan um verkefni, forgangsraðað þeim og skipulagt. Hægt er að hengja sjúkraskrá, kennitölu eða einstakar færslur úr sjúkraskrá við verkefni. Kerfið heldur einnig utan um nótur og aðrar ókláraða skráningu með sjálfvirkum hætti. Með vinnulistum hefur þú alltaf yfirsýn yfir vinnuna þína. yfir vinnuna þína.

SPJALLAÐU VIÐ AÐRA NOTENDUR

Innbyggt skilaboðakerfi gerir notendum kleift að senda skilaboð sín á milli á öruggan og þægilegan máta. Hægt að setja kennitölu sjúklings og upplýsingar úr sjúkraskrá sem viðhengi við skilaboð. Þannig er með einföldum og öruggum hætti hægt að eiga í rafrænum samskiptum við kollega og samstarfsmenn.

ALLIR ELSKA GULA MIÐA

Hægt er að líma rafræna „gula miða“ á sjúkraskrá sjúklinga til áminningar fyrir þig eða aðra notendur um eitthvað sem varðar tiltekna sjúkraskrá/skjólstæðing

RAFRÆNIR REIKNINGAR OG TENGING VIÐ SÍ

PMO fylgir reikningsgerð sem getur átt rafræn samskipti við Sjúkratryggingar Íslands.  Reikningar eru sendir rafrænt til SÍ með sjálfvirkum hætti

SKRÁÐU INNLAGNIR

Í PMO er innlagnakerfi fyrir sjúklinga. Haltu utan um inn og útskriftir með deildum, herbergjum og rúmum sem sjúklingar dvelja í.

HALTU UTAN UM BIÐLISTA

Haltu utan um biðlista yfir sjúklinga.  Skilgreindu biðlista, forgangsraðaðu sjúklingahópum og bókaðu þá í tíma þegar pláss losnar.

SKRÁÐU RAFRÆN LYFJAFYRIRMÆLI

PMO er með innbyggt kerfi fyrir lyfjafyrirmæli. Læknir getur sett upp skema fyrir lyfjafyrirmæli og hjúkrunarfræðingar geta tekið upp fyrirmælin, skráð lyfjagjafir og verið með yfirlit yfir stöðuna hverju sinni.

KALLAÐU FRAM SKÝRSLUR ÚR KERFINU

Hægt er að setja upp staðlaðar skýrslur í PMO sem geta tekið út tölfræði, gögn og upplýsingar úr kerfinu.

KVITTAÐU UPPÁ ALLT

Í PMO er innbyggt kvittanakerfi. Ef þú ert með starfsfólk eins ogritara eða sjúkraliða sem skrá upplýsingar fyrir þína hönd getur þú kvittað uppá alla skráningu og verið þannig með gæðaeftirlit með allri skráningu sem framkvæmd er í þínu nafni.

Öryggi

Með PMO getur þú uppfyllt löggjöf um rafræna sjúkraskrá og persónuvernd auk tilmæla landlæknis um öryggi sjúkraskráa.

REKJANLEIKI

ÞÚ VEIST ALLTAF HVER GERÐI HVAÐ

Allar skráningar í PMO eru að fullu rekjanlegar með tilliti til þess hver framkvæmdi skráningu og hvenær. Skráning er einnig útgáfustýrð þ.a. þegar gögnum er breytt eru allar fyrri útgáfur varðveittar með tímastimpli og auðkenni þess notanda sem framkvæmdi breytinguna. Jafnvel þótt skráningu sé eytt er hún áfram aðgengileg og unnt að framkalla hana og endurheimta.

AÐGANGSSTÝRING

ÓVIÐKOMANDI AÐILAR KOMAST EKKI Í GÖGNIN ÞÍN

Í PMO er innbyggð aðgangsstýring á öllum gögnum. Hægt er að stýra með nákvæmum hætti hverju notendur hafa aðgang að. Notandi hefur aðeins aðgang að þeim gögnum sem honum er veitt sérstök heimild til að skoða. PMO býður einnig upp á sérhæfðar aðgangsstýringar eins og lesaðgang og fulltrúaaðgang. Með lesaðgang getur notandi aðeins skoðað gögn en ekkert skráð. Með fulltrúaaðgang getur notandi aðeins skráð fyrir hönd annarra notanda sem kemur t.d. að gagni fyrir ritara og annað aðstoðarfólk.

RÉTTLEIKI GAGNA

ENGIN HÆTTA Á AÐ SKRÁNING TÝNIST, MISFARIST EÐA GLATIST VEGNA MISTAKA EÐA KERFISVILLNA

PMO gætir ávallt að innbyrðis samræmi sé á allri skráningu í kerfinu. Dæmi um þetta er að skráningu í sjúkraskrá er ekki hægt að aðskilja frá auðkenni sjúklings. Ef reynt væri til dæmis að eyða sjúkling úr kerfinu kemur varnagli í veg fyrir að það sé hægt ef gögn eru skráð í sjúkraskrá viðkomandi. Skráningu er heldur ekki hægt að aðskilja frá eiganda gagnanna/auðkenni þess sem skráði. Í PMO eru þúsundir slíkra reglna og varnagla sem sannreyna í rauntíma að sérhver skráning fullnægi kröfum um rekjanleika og vensl gagna.

UPPITÍMI/AÐGENGI

GÖGNIN ALLTAF AÐGENGILEG ÞEGAR ÞÚ ÞARFT Á ÞEIM AÐ HALDA

PMO er hannað með hámarksupptíma í huga. Kerfið er hægt að setja upp og reka með 99,9% uppitíma.

Pantaðu kynningu á PMO

 

© 2020. Allur réttur áskilin.  Skræða ehf - Ármúli 4, 108 Reykjavík  - kt. 610307-1080

TOP